Науковий комітет конференціїЛілія АВДЄЄВА, старший науковий співробітник, завідувач відділу антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, доктор медичних наук.

Надія БОЙКО, професор медичного факультету Ужгородського національного університету, директор Науково-дослідного центру Молекулярної мікробіології та імунології (слизових оболонок), координатор Української національної технологічної платформи “Агропродовольча”, доктор біологічних наук.

Геннадій БУТЕНКО, директор Державної установи "Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України", завідувач відділу клітинних та тканинних технологій цього ж інституту, завідувач лабораторії патофізіології та імунології Державної установи "Інститут геронтології НАМН України", академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України та Російської академії медичних наук, доктор медичних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України, премії НАН України.

Ольга ВАСИЛЮК, старший науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, кандидат біологічних наук.

Тетяна ГАВРИЛЕНКО, завідувач відділу імунології Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» Національної академії медичних наук України, віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, доктор біологічних наук, професор.

Інна ГОРДІЄНКО, науковий співробітник відділу молекулярної і клітинної патобіології ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, кандидат біологічних наук.

Наталія СВЕРГУН, Центр дослідження пухлин головного мозку Артура та Соні Лабатт (BTRC), SickKids, Університет Торонто, Торонто, Канада, кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Володимир ІВАНИЦЯ, проректор з наукової роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор біологічних наук, професор.

Галина ІУТИНСЬКА, завідувач відділу загальної і ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор.

Олександр КАПРАЛОВ, доцент кафедри екології і гігієни праці Університету Пітсбурга, Пенсільванія, США, доктор біологічних наук, доцент.

Денис КОЛИБО, завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник, професор.

Андрій КУРЧЕНКО, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Людмила ЛАЗАРЕНКО, провідний науковий співробітник відділу проблем інтерферону і імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, доктор біологічних наук.

Микола ЛІСЯНИЙ, керівник відділу нейроімунології Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор.

Богдан МАЦЕЛЮХ, завідувач відділу генетики мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор.

Володимир ПАТИКА, завідувач відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, академік Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор.

Валентин ПІДГОРСЬКИЙ, директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, завідувач відділу фізіології промислових мікроорганізмів, академік Національної академії наук України, президент Товариства мікробіологів України, доктор біологічних наук, професор.

Олег РЕВА, доцент кафедри біохімії Університету Преторії, співробітник Африканського центру генних технологій, Південно-Африканська Республіка, доктор біологічних наук, професор.

Микола СПІВАК, завідувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор.

Федір ТОВКАЧ, заступник директора з наукової роботи Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, завідувач відділу молекулярної генетики бактеріофагів, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник.

Борис ДОНСЬКОЙ, завідувач лабораторії імунології з науковою групою вірусології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Валентина ЧОП’ЯК, професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології, керівник Регіонального медичного центру клінічної імунології та алергології, Голова Проблемної комісії НАМН України та МОЗ України «Клінічна імунологія та алергологія», головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Імунологія , клінічна імунологія , лабораторна імунологія» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

Наталія ФЕДОСОВА, старший науковий співробітник лабораторії онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, кандидат біологічних наук.

Наталія ХРАНОВСЬКА, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії експериментальної онкології Національного інституту раку МОЗ України, доктор біологічних наук.

Юлія ШИЛІНА, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії імунітету рослин Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, кандидат біологічних наук.

Володимир ШИРОБОКОВ, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України, академік Національної академії наук України, академік Російської академії медико-технічних наук, доктор медичних наук, професор.